תמונה של תחנות כוח


Hamon Deltak

דוודי קיטור לניצול חום פליטה מטורבינות גז ומתהליכים תעשייתיים (HRSG) 

Clyde Bergemann Bachmann

דיוורטרים
ארובות לתחנות כוח

אייקון קובץ להורדה
SPX

ייצרנים מובילים בנושא  Air Cooled Condenseres  - ACC 

אייקון קובץ להורדה

TAS

מערכות צינון אוויר הכניסה לטורבינות גז – Turbine Air System 

אייקון קובץ להורדה

Eltacon

מדחסים לגז טבעי ומערכות לטיפול בגז, כגון: PRMS, Heaters ועוד.

אייקון קובץ להורדה


אתר זה נבנה באמצעות