Clyde Materials Handling


מערכות לשינוע פנאומטי המתאימות לשינוע אבקות משקי ענק (ביג בג) ומיכלים למערבלים, סילוסים, ראקטורים ועוד תוך שמירה על צורת הגרגרים ללא שחיקה וחיסכון באוויר דחוס.
ניתן לשלב משגר פנאומטי מתחת למתקן פורק שקי ענק.
מבין לקוחותינו בישראל: נשר, מגנזיום ים המלח, אורבונד, גבס גשר, ועוד.

לאתר החברה

OM
אתר זה נבנה באמצעות